Közzétéve: 2018. április 25.


ÁSZF módosítás

Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy a szolgáltató 2018. május hó 25. napjától módosítja nyilvános televízió-műsorelosztás és nyilvános rádió-műsorelosztás szolgáltatásra, internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra, valamint helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra a 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR /(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)/ tartalmának való megfelelés érdekében, valamint a D-BŐVÍTETT programcsomag tartalmának változása miatt kerül sor.

Mindezek alapján az ÁSZF következő pontjai változnak:

  • pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (10.2.2. és 10.2.3. pontok),
  • az 5. sz. mellékletet képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében,
  • a D-BŐVÍTETT programcsomag az RTL Spike médiaszolgáltatással bővül (4/a melléklet).

A szolgáltató Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban és a https://www.kapos-net.hu honlapon.

Ha kérdése van, esetleg további információra van szüksége, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat Kaposváron, az Irányi Dániel utca 10. szám alatt, vagy hívja munkaidőben a 412-399-es telefonszámot.

A változások kivonatolt formában